de Brandmeester
/

herbestemming brandslangendroogtoren [Leiden]

 

 

 

[september 2017] de getransformeerde brandslangendroogtoren klaar voor de opening

[juli 2017]  de Plaatsteeg en de stadstuin zijn opgeleverd.

de brandmeester

© ATELIER jelle verheijen

Deze film over ons initiatief "de brandmeester" ging in première op de dag van de duurzaamheid 2016. De film is gemaakt door Heleen van Berkel in het kader van initiatieven in de wijk. In de film is een korte animatie van het plan opgenomen.

 

De brandmeester redt brandslangendroogtoren

De brandslangendroogtoren aan de Langebrug in Leiden blijft behouden. Studentenhuisvester DUWO en initiatiefnemers Alice Clijncke en architect Jelle Verheijen hebben overeenstemming bereikt over de herbestemming en overdracht van de toren. Met het plan ‘de brandmeester’ willen zij de plek een nieuwe identiteit gaan geven.

Langebrug
De slangentoren resteert van de voormalige brandweer kazerne. Daaromheen, op de locatie van de voormalige panden van Sociale Zaken en de brandweerkazerne aan de Langebrug, komen 216 gloednieuwe kamers. Er was lange tijd geen bestemming voor de Slangentoren en sloop dreigde. Michiel Ensink, vestigingsdirecteur DUWO Leiden: ‘We zijn heel blij dat de toren behouden kan blijven. Ik ben erg enthousiast over de plannen die er nu liggen.’

Slangentoren
De ruimte om de slangentoren zal worden ingericht als stadstuin. De bestaande laagbouw aan de toren wordt getransformeerd tot een glazen aanbouw dat dient als entree en ontmoetingsruimte en wordt voorzien van een groen dak. De toren met daarin het doopkapel met het kerkraam wordt verbouwd tot kleinschalige werkstudio’s. ATELIER jelle verheijen zal zich hier gaan vestigen. Op de website www.debrandmeester.nl kan men de voortgang van het project volgen.

New purpose for ‘fire hose tower’ Langebrug
The fire hose drying tower at Langebrug in Leiden will be maintained. Student housing corporation DUWO and promoters Alice Clijncke and architect Jelle Verheijen have reached an agreement on the new purpose and transfer of the tower. With a new plan they want to create a new identity for the place.

Langebrug
The fire hose tower used to belong to the former fire station. Around it, on the site of the former premises of Social Affairs and the fire station at the Langebrug, 216 brand new student rooms will be constructed. For a long time, there was no new purpose for the fire hose tower and the place was threatened to be demolished. Michiel Ensink, branch manager of DUWO Leiden says: “We are very pleased that the tower can be maintained. I am very excited about the current plans."

Fire hose tower
The space around the fire hose tower will be designed as a city garden. The existing low-rise alongside the tower will be transformed into a glass construction that serves as the entrance and meeting area and is equipped with a green roof. The tower containing the old church window from the baptistery will be converted into small work studios. ATELIER Jelle Verheijen will move into the building. You can view the project’s progress at the website www.debrandmeester.nl.
 

© archief ELO